❓Чим відрізняються малі, середні, великі, мікропідприємства.

Повернутися до всіх питань-відповідей

Мікропідприємства є підприємства –  показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

⭕балансова вартість активів – до 350 тисяч євро;

⭕чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро;

⭕середня кількість працівників – до 10 осіб.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

⭕балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;

⭕чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;

⭕середня кількість працівників – до 50 осіб.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

⭕балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро;

⭕чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро;

⭕середня кількість працівників – до 250 осіб.

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

⭕балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;

⭕чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;

⭕середня кількість працівників – понад 250 осіб.