Працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3х років…

Питання-

Працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3х років до

березня, листок непрацездатності по декретних буде у вересні місяці. Як

дану ситуацію відобразити у звітності та під якими кодами  в звітності

Д4 та 1-ДФ?

Відповідь

Допомогу по вагітності та пологах і період такої відпустки вказують у таблицях 1, 5 і 6 (крім грошового забезпечення військовослужбовців)

В таблиці 1 допомога відображаєтьсяза той місяць, в якому вона нарахована. Причому наводиться відразу уся нарахована сума.Розбиття по місяцях тут немає.

у ряд. 1та 1.5  відображається вся нарахована сума допомоги.

– уряд. 2 та 2.1відображається сума допомоги з урахуванням величини доходу, з якого справляється ЄСВ

-у ряд.3 та 3.1 – сума нарахованого ЄСВ.

При наданні працівниці відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами в таблиці 5 на неї треба заповнити рядок, в гр. 7 якого вказуємо  код «5» (особа, якій надано відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами). При цьому в звіті за місяць, в якомупочинаєтьсятакавідпустка, в гр. 11 «дата початку» вказуємо перший день відпустки. У звіті за місяць, в якому закінчується така відпустка, відповідно, в гр. 11 проставляється останній день такої відпустки згідно з ЛН.

Таким чином, інформацію про «декретницю» (код «5» в гр. 7) втаблиці 5 треба показати в двохмісяцях: місяці початку і місяцізакінченнявідпустки у зв’язку з вагітністю і пологами.

! Як правило, з наступного дня після закінчення декретної відпустки працівниця йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років. У такому разі в таблиці 5 форми № Д4 за місяць, в якомузакінчуєтьсявідпустка у зв’язку з вагітністю і пологами, після рядка про закінчення такої відпустки (у гр. 7 код «5») на цю працівницю заповнюється ще один рядок про початок відпустки для догляду за дитиною до 3 років (у гр. 7 ставиться код «6»).

Якщо відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами подовжується (працівниця надала ЛН на додаткових 14 к. дн.), в гр. 11 таблиці 5 ставиться дата закінчення відпустки з урахуванням подовження.

 

В таблиці 6 сума допомоги наводиться порядково в розрізі кожного з місяців, на дніякихприпадаєвідпустка у зв’язку з вагітністю і пологами). При цьому:

  • в гр. 9 для допомоги встановлені спеціальні коди застрахованих осіб: «42» — для працівниць, що не є інвалідами, і «43» — для працівиць-інвалідів;
  • гр. 10не заповнюється, адже в 2018р. немає доплати мінзарплати;
  • в гр. 11кожного рядка вказується відповідний місяць, на дні якого припадає відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами;
  • вгр. 15 за рядком із сумою допомоги, нарахованої за дні відпустки, що припадають на звітний місяць, кількість к. дн. перебування в трудових відносинах проставляйте тільки у тому випадку, якщо цього місяця немає нарахування заробітної плати або лікарняних.
    За ситуації, коли в звітному місяці працівниці була нарахована заробітна плата (місяць виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами), гр. 15 заповнюєте тільки за рядком із зарплатою.

Якщо були нараховані тільки лікарняні + допомога по вагітності, гр. 15 заповнюйте за рядком з лікарняними. І тільки якщо на звітний місяць припадає одна допомога по вагітності і пологах (тобто на працівницю заповнюєте тільки рядок з допомогою), гр. 15 доведеться заповнювати за рядком з такими нарахуваннями.

Що стосується рядків на допомогу за майбутні місяці такої відпустки, то за ними в гр. 15 вказуємо к. дн. відпустки — ці дні і є днями трудових відносин в такому місяці (гр. 15 = гр. 16).
У останньому місяці, на який припадає закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, рівність гр. 15 = гр. 16 виконуватиметься, тільки якщо працівниця після відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами не вийшла на роботу, а пішла у відпустку для догляду за дитиною до 3 років

у гр. 16 наводимо кількість к. дн., що припадають на кожен місяць відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами;

  • в гр. 17 відображаємо усю суму нарахованої допомоги за дні відповідного місяця, а
  • в гр. 18 — суму, в межах якої допомога оподатковується ЄСВ;
  • гр. 20 не заповнюємо;
  • в гр. 21 наводимо нараховану суму ЄСВ (за ставкою 22 % або 8,41 %).

У таблиці 6 рядок з допомогою по вагітності і пологах відображається в останню чергу після інших виплат, нарахованих працівниці в звітному місяці, у тому числі після лікарняних: зарплата  → відпускні  → винагорода за договором ЦПХ  → лікарняні  → допомога по вагітності і пологах.

Відповідно до п. 163.1 та 164.1 ПКУ об’єктом оподаткування платника податку є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом звітного податкового періоду.
Доходи у виглядізаробітної плати, нараховані (виплачені) платникуподаткувідповідно до умов трудового договору (контракту), включаються до складу загальногомісячного (річного) оподатковуваного доходу платникаподатку і є базою обкладення ПДФО (пп. 164.2.1 ПК).
Щодо оподаткування виплат за листками непрацездатності (оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомоги з тимчасової непрацездатності), то абзацом третім пп. 169.4.1 ПК установлено: якщо платник податку отримує доходи у вигляді зарплати за періодїїзбереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги (далі – ПСП), та в інших випадках їх оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.
Ураховуючи наведене, виплати за листками непрацездатності з метою обкладення ПДФО прирівнюються до зарплати, тобто включаються до складу місячного оподатковуваного доходу платника податку та обкладаються ПДФО за ставкою 18 % (лист ДПАУ від 18.03.11 р. № 5453/6/17-0715).
Крім того, вони враховуються для визначення граничної суми доходу, щодає право на отримання ПСП.
Оскільки лікарняні відносяться до оподатковуваного доходу, то з них також утримується військовий збір (далі – ВЗ) за ставкою 1,5 % (п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

 

В звіті 1-ДФ лікарняні відображаються за ознакоюдоходів«101»

Кончультує: ОЛЕНА ГАБРУК